. . .

Η  Epsilon είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 13485, όπως αποτελεί υποχρέωση όλων των εταιρειών που εμπορεύονται Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό.

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της Ποιότητας των Προιόντων και Υπηρεσιών της καθώς και της χρήσης ορθών πρακτικών  για την επιλογή και εφαρμογή Ακουστικών Βαρηκοίας, είναι αναγνωρισμένο μέλος του ΣΥΛΟΓΟΥ ΑΚΟΟΠΡΟΣΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
 
        Υπουργική Απόφαση 13485 (έδρα και υποκατάστημα)    
 
                      

 

 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Oticon / Resound