Στις σελίδες που ακολουθούν προβάλλονται ορισμένα Διαγνωστικά και Χειρουργικά    Ωτο-,  Ρινο-,  Λαρυγγο-λογικά  εργαλεία.
 
Για περισσότερα εργαλεία μπορείτε να ανατρέξετε στα εμφανιζόμενα link και να "κατεβάσετε" καταλόγους σε μορφή PDF.
 
Εάν τα εργαλεία που σας ενδιαφέρουν δεν εμφανίζονται σε κάποιους από του καταλόγους,  η εταιρεία Berger Surgical έχει τη δυνατότητα πολλά από αυτά να τα κατασκευάσει γνωρίζοντας τον τύπο, την ονομασία, το μέγεθος ή και τον κωδικό εργαλείου άλλων επώνυμων οίκων